Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Driver du enkeltmandsvirksomhed eller er gået sammen med andre om at drive virksomhed som I/S, kan du tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med egen sygdom.

Har du indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du med forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende sikre dig retten til sygedagpenge i de første to uger af en sygefraværsperiode. Forsikringen sikrer dig også mindst minimumssatsen for dagpenge i hele sygeperioden også efter de første to uger.

Har du medarbejdere?

Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du tegne både forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

Hurtig info om ordningen.

 

Er der ventetid, før forsikringen træder i kraft?

Du vil blive oprettet i forsikringsordningen fra den dato, hvor Statens Administration modtager din blanket. Som hovedregel er der en ventetid på seks måneder, før du har ret til sygedagpenge.

Der bliver givet dispensation fra ventetiden, hvis der er tale om et ulykkestilfælde. Det samme gælder, hvis du tilmelder dig inden tre måneder efter ophør af lønindtægt, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager.

1. eller 3. fraværsdag

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats

• Hvis du vælger minimumsatsen, får du udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb uanset størrelsen af din indtægt.
• Hvis du vælger maksimumsatsen, bliver udbetaling af dagpengene beregnet på baggrund af din lønindtægt. Det er muligt at vælge maksimumsatsen, hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 144.820 kr. eller mere. Dette betyder, at du vil få udbetalt et beløb mellem laveste og højeste dagpengesats. Vi gør dog opmærksom på, at det er kommunen, der beregner og udbetaler sygedagpenge.

Hvis du har yderligere spørgsmål om forsikringsordningen for enkeltmandsvirksomhed eller I/S, kan du læse mere på Spørgsmål og svar.