Vigtig information om Lån, Tilskud og Støtte i Statens Administration

Udbetaling Danmark overtog 1. oktober en række opgaver fra Statens Administration. Erhverv, Fiskerilån og Bolig & Byggeri vil derfor fremadrettet blive administreret af Udbetaling Danmark.

• Overdragelsen har ingen betydning for din sagsbehandling, lån eller ind- og udbetalinger.
• Du skal ikke foretage dig yderligere i forbindelse med overdragelsen. 

Du kan finde information på følgende steder:

•Erhverv på www.virk.dk/laan-og-tilskud-til-erhverv
•Fiskerilån på www.virk.dk/fiskerilaan 
•Bolig og byggeri på www.virk.dk/laan-og-tilskud-til-bolig

•Stats- og præmieobligationer på https://indberet.virk.dk/stats-og-praemieobligationer/stats-og-praemieobligationer
 
Her vil du også kunne finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål.