Vigtig information om SU-gæld i Statens Administration

Udbetaling Danmark overtog 1. oktober en række opgaver fra Statens Administration. SU-gæld vil fremadrettet blive administreret af Udbetaling Danmark og hedder nu Studiegæld.

• Overdragelsen har ingen betydning for din sagsbehandling og lån
• Betalingsservice er ikke ændret og du skal ikke foretage dig yderligere i forbindelse med overdragelsen. 

Du kan finde al information om Studiegæld samt Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger på følgende tre sider:
• www.borger.dk/studiegaeld.
• www.borger.dk/statens-voksensuddannelsesstoette,
• www.borger.dk/laan-til-uddannelsesløft