Tidsplan og vejledninger for Årsafslutning 2016

På denne side findes al information, som kunder ved Statens Administration har brug for i forbindelse med årsafslutningen. Siden vil løbende blive opdateret.

Tidsplan for årsafslutning
Tidsplanen indeholder en beskrivelse af opgaver, der skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Det er angivet, hvilke opgaver kunderne er ansvarlige for, og hvilke opgaver SAM er ansvarlig for.

I kolonnen ”Ansvarlig” er felterne markeret med en farve:

Opgaverne er beskrevet i den rækkefølge, de skal løses og med angivelse af en dato eller en periode, indenfor hvilken opgaven skal løses.

Såfremt opgaven er beskrevet i ”Vejledning i årsafslutning” udgivet af Moderniseringsstyrelsen, henvises der til denne.

Gå til Tidsplan for årsafslutning 2016 >> (xlsx)
(Opdateret d. 7. december)

For at sikre en hensigtsmæssig plan for årsafslutningen, vil vi bede jer udfylde Spørgeskema til brug for Årsafslutning 2016 (xlsx), og sende det til controller@statens-adm.dk senest 1. december 2016.

Statens Administration opfordrer til, at kunderne håndterer aktuelle udeståender, så regnskabsafslutningen forløber hensigtsmæssigt.

Vejledninger
På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes de nødvendige vejledninger om Årsafslutning 2016:

Gå til Moderniseringsstyrelsens vejledningsmateriale om Årsafslutning 2016 >>

Gå til særskilt information vedrørende Lønårsafslutning 2016 >>