Årsafslutning 2017

På denne side findes al information, som kunder ved Statens Administration har brug for i forbindelse med årsafslutningen 2017. Siden vil løbende blive opdateret.

Årsafslutningen for 2017 vil blive gennemført efter de samme overordnede retningslinjer som årsafslutningen for 2016.

Det betyder, at perioden frem til 11. januar 2018 anvendes til afslutning af periode 12, mens anden halvdel af januar måned vil blive reserveret til færdiggørelse af periode 13.1. Endelig forbeholdes første uge af februar til væsentlige fejlrettelser, hvorefter der lukkes for al bogføring.

Der er nedenfor samlet relevant materiale i relation til årsafslutningen 2017 under følgende overskrifter:

SAM’s tidsplan for årsafslutningen 2017

SAM’s tidsplan indeholder en beskrivelse af opgaver, der skal løses i forbindelse med årsafslutningen. Det er angivet, hvilke opgaver kunderne er ansvarlige for, og hvilke SAM er ansvarlig for.

I kolonnen ”Ansvarlig” er felterne markeret med en farve:

Ansvarsfordeling aarsafslutning 2017Opgaverne er beskrevet i den rækkefølge, de skal løses, og med angivelse af en dato eller periode, indenfor hvilken opgaven skal løses.

Såfremt opgaven er beskrevet i ”Vejledning i årsafslutning” udgivet af Moderniseringsstyrelsen, henvises der til denne.

Gå til Tidsplan for årsafslutning 2017 (xlsx)
(NB: opdateret 16. november 2017) 

Regnskabserklæring for periode 12

For periode 12 udføres der en regnskabserklæring i lighed med sidste år. Det betyder, at der er følgende afvigelser i forhold til en normal periode:

  • Punkt 3, 6, 7 og 11 udskydes til periode 13
  • Punkt 4 og 5: Afstemning af moduler fastholdes i periode 12, mens kommenteringen af åbne poster, mv. udskydes til periode13
  • Punkt 10: Rapporten vedhæftes, mens kommentarer mv. udskydes til periode13
  • Løn udarbejder alle punkter.


Vejledninger

Find vejledninger om årsafslutning 2017 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.

Her kan du blandt andet se:

Spørgsmål og svar

Se Moderniseringsstyrelsens svar på generelle spørgsmål, som de modtager i forbindelse med årsafslutningsprocessen.

Gode råd

Se Moderniseringsstyrelsens gode råd i forbindelse med årsafslutningen.