Regnskabserklæringer

Regnskabserklæringer er baseret på opgavesplittet på økonomiområdet mellem ØSC og kunderne, hvor det fremgår, at ØSC er ansvarlig for afstemningerne. Målgruppen for regnskabserklæringerne er derfor ØSC kunder.

Formålet med regnskabserklæringerne er at give ØSC kunderne sikkerhed for, at deres regnskab er afstemt. I regnskabserklæringerne erklærer ØSC sig månedligt om en række regnskabs- og lønmæssige forhold pr. bogføringskreds (herunder påpeger ØSC evt. forhold, som institutionerne bør henlede opmærksomheden på, fx åbentstående poster) og der vedlægges behørige bilag og afstemninger.


Regnskabserklæringerne er således en standardiseret erklæring, hvor alle konti, som udgangspunkt, er afstemt og /eller specificeret. ØSC-kunderne får sikkerhed for, at deres regnskab er afstemt, samt overblik over differencer og åbentstående poster, der skal følges op på. Dermed skal det stå klart, hvad ØSC har ansvaret for, og hvad det er ØSC-kunderne selv skal følge op på.


I kan læse mere om regnskabserklæringen i EpiCenter

Gå til proces for udarbejdelse af regnskabserklæring 

Her finder I både ØSC’ets og kundens arbejdsgang i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af regnskabserklæringen.


Der er også mulighed for at læse mere om SKS inkl. brugeradministration.

Gå til SKS