Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

Som arbejdsgiver har du mulighed for at søge refusion ved dine ansattes sygdom, hvis du tegner sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende med ansatte i din virksomhed, har du som arbejdsgiver mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med dine ansattes sygdom.

A/S eller ApS

Er du ejer af et A/S eller et ApS, blive du betragtet som lønmodtager i eget firma. Forsikringen vil derfor gælde både ejere og medarbejdere.

Du kan tegne en forsikring, hvis
•     din lønudgift som arbejdsgiver i det foregående kalenderår ikke overstiger 1750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge (en lønudgift på 7.008.750 kr. i 2013) Pr. 1. januar 2014 er højeste sygedagpengebeløb 4.075 kr. pr. uge og 110,14 kr. pr. time.
•     du som arbejdsgiver har et aktivt SE-/CVR-nummer.
•     du som arbejdsgiver ikke modtager offentlige midler, som overstiger 50 % af driftsudgifterne. Det er her uden betydning, om de offentlige midler bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en ansat som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren.

Hvis du har yderligere spørgsmål om forsikringen for private arbejdsgivere, kan du læse mere på Spørgsmål og svar