Opsat pension

Du vil få din opsatte pension udbetalt, når du har nået folkepensionsalderen. Hvis din pension er registreret hos Statens Administration, vil du få besked om udbetalingen senest 14 dage før første udbetaling

Udbetaling af pension før folkepensionsalderen

Du kan vælge at få din pension udbetalt fra du er fyldt 60 år. Pensionen kan også udbetales selvom du er i arbejde. Hvis du er ansat i en stilling i det offentlige, skal du dog være opmærksom på, at udbetaling af den opsatte pension kan have betydning for dit ansættelsesforhold. Vi opfordrer derfor til at få dette spørgsmål afklaret hos din arbejdsgiver før du anmoder om udbetaling af den opsatte pension.

Din pension kan tidligst blive udbetalt fra den 1. i måneden efter, at du skriftligt har bedt om at få den udbetalt.

Udbetaling af opsat pension ved sygdom

Du kan få den opsatte pension udbetalt på grund af sygdom, hvis din erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder. Hvis du mener, at du opfylder dette krav, skal du kontakte Moderniseringsstyrelsen og sende de nødvendige lægelige oplysninger til brug for Helbredsnævnets vurdering af din erhvervsevne.

Forhåndsberegning af opsat pension

Du kan altid kontakte Statens Administration og få en forhåndsberegning af din opsatte pension. Ekspeditionstiden for sådanne beregninger er for tiden 4-5 uger.