Robotter løser løn- og regnskabsopgaver

robot

Effektiv administration er et mål for Statens Administration. Derfor har vi naturligt fokus på udvikling af softwarerobotter, der kan overtage gentagne, manuelle og regelbaserede processer som fx indtastning af data.

I Statens Administration varetager vi den samme type opgaver for mange af vores kunder. Omkring en tredjedel af opgaverne er rutineprægede, og det er derfor oplagt, at vi får softwarerobotter til at overtage dem.

Robotter er seks gange hurtigere

Vores foreløbige erfaring viser, at en robot kan løse opgaverne seks gange hurtigere end et menneske.

I foråret 2017 tog vi de første kontorrobotter i brug. De klarer tidskrævende rutineopgaver og bidrager til at gøre den offentlige administration bedre, hurtigere og mere effektiv. Samtidig får vores medarbejdere mere tid til at bruge deres faglige kompetencer på fx retning af fejl, kundeservice og nye ydelser.

Vores medarbejdere er selv med til at beskrive de gentagne og manuelle processer, som en robot måske kan håndtere. Og vi har egne roboteksperter, der beskæftiger sig med at udvikle softwareprogrammerne.

I starten af 2018 har vi 14 robotter kørende. Nogle af dem bidrager allerede til at løse dele af vores løn- og regnskabsopgaver, mens andre fortsat er under udvikling.

Erfa-grupper om robotter

Vi vil gerne dele vores viden om indførelsen af robotter også kaldet RPA (Robotic Proces Automation). Derfor holder vi oplæg for interesserede, og vi har etableret et erfaringsforum for robotudviklere i andre statslige institutioner. Vi planlægger desuden yderligere et forum for projektejere.