Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Nyt fra Løn: Ændring af blanket til acontoudbetaling

08-05-2017 Løn og regnskab

For at medvirke til en hurtigere og mere smidig proces ved udbetaling af acontobeløb er blanketten ændret til en mere præcis indberetning.

Følgende er ændret i blanket til acontoudbetaling:

  • Beløbsfeltet er ændret, således at det beløb, som evt. angives, skal være et nettobeløb – dvs. at det er beløbet efter fradrag af skat m.m. Hvis der angives f.eks. 3.000 kr., fordi det er aftalt med medarbejderen, så laver SAM en bestilling på udbetaling af 3.000 kr. uden at efterregne beløbet. Beløbet modregnes ved den efterfølgende lønkørsel, hvor årsagen til acontoudbetalingen også forventes at være indberettet.

  • Hvis SAM skal beregne acontobeløbet, skal der ikke angives noget i beløbsfeltet, men blot en beskrivelse i bemærkningsfeltet af, hvad der skal gives aconto for. F.eks. Manglende kvalifikationstillæg på 10.000 kr. i årligt grundbeløb ydet med virkning fra 1. april 2017 jf. tidligere indberetning. Baggrunden for acontoudbetalingen skal selvfølgelig indberettes på vanlig vis, hvis ikke det er sket tidligere.

Med venlig hilsen

SAM Løn