Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Nyt fra Team Refusion juni 2018

31-05-2018

Læs mere om de nye beskæftigelseskrav ift. ret til barselsdagpenge, ændring af sorgorlov, blanketter på lønportalen, sikker mail og frist for aflevering af delvise timer.

Ændring i beskæftigelseskravet pr. 1. juli 2018

Efter de nugældende regler skal lønmodtagere have været tilknyttet arbejdsmarkedet ‎uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i løbet af denne periode ‎have arbejdet i mindst 120 timer for at opnå ret til barselsdagpenge. Dette ‎beskæftigelseskrav bliver i dag opgjort ved hjælp af de oplysninger, der modtages fra ‎lønmodtageren eller arbejdsgiveren.‎

Med virkning fra den 1. juli 2018 skal jeres medarbejdere nu opfylde følgende betingelser for at have ret til barselsdagpenge:

  • Medarbejderen skal være i beskæftigelse dagen før orloven eller på første dag i orloven.
  • Medarbejderen skal have mindst 160 arbejdstimer inden for de seneste fire hele måneder før orloven.
  • Medarbejderen skal have mindst 40 arbejdstimer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Se yderligere information fra Udbetaling Danmark.

Blanketter

Blanketterne, der ligger på SAMs lønportal, vil fra den 1. juni 2018 blive navngivet, således de kommer til at hedde ”Refusion, +(navnet på blanketten)”. På den måde vil vi få samlet alle refusionsblanketterne, og de bliver derved lettere at tilgå på portalen.

Ny lovændring om sorgorlov

Den 1. februar 2018 kom der en lovændring vedrørende sorgorlov. Denne ændring betyder, at en far eller medmor på lige fod med en mor får ret til 14 ugers sorgorlov, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres, inden barnet er 32 uger. Loven gælder også for forældre til et adopteret barn, såfremt barnet dør inden 32 uger efter modtagelsen.

Se yderligere information på Nemrefusion.dk

Delvise timer (sygdom, herunder også graviditetsbetinget sygdom).

Lige en lille venlig påmindelse: Ferieperioden nærmer sig, og vi vil rigtig gerne have, at I afleverer delvise timer senest den 12. i en måned. Hvis I ikke afleverer timerne, er vi nødt til at betragte det, som om medarbejderen er fuldtidssyg, hvilket giver tilbagebetalingskrav, hvis ikke dette er korrekt. Vi bruger en del ressourcer på at rykke efter delvise timer og vi kan spare hinandens tid, hvis timerne afleveres rettidigt.

REMINDER: HUSK at sikre I har en sikker mail.

I forbindelse med den nye Persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018, må der ikke sendes mails med personfølsomme oplysninger, medmindre modtagerens mailboks er sikker. Når vi sender sikker post til en mailadresse, som ikke er sikker, kan mailen derfor ikke afleveres.

Det er derfor vigtigt, at I tilsikrer, at jeres mailadresse er opsat til modtagelse af sikker mail, hvis  hvis I stadig ønsker, at vi skal sende f.eks. uddata og andet med personfølsomme oplysninger.

God sommer