Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Statens Administration

Statens Administration er en styrelse i Finansministeriet. I Statens Administration arbejder vi med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Styrelsen er med til at sikre, at der arbejdes målrettet på optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten. Opgaverne omfatter blandt andet lønudbetaling, økonomi og regnskab.

Standard Ekstra

I efteråret 2013 tilbød Statens Administration alle ØSC kunder Standard Ekstra-pakken pr. d. 1. januar 2014

Mission og vision

Statens Administration følger samme mission og vision som de øvrige styrelser i Finansministeriet

Tilkøbsydelser

States Administration tilbyder sine kunder en række ydelser, der ligger ud over standardopgavesplittet på løn og regnskab. Det drejer sig om f.eks. en række rapporter på lønområdet eller konsulentydelser indenfor regnskab.

Mål og resultatplan

Mål- og resultatplanen for 2015 er et vigtigt redskab for mål- og resultatstyring i Statens Administration, og er med til at synligggøre styrelsens aktivitetsområder.

Aktuelt om Statens Administration

10-03-2017 Løn og regnskab

Regnskabserklæring, periode 3

Da antallet af arbejdsdage i første halvdel af april 2017 er reduceret på grund af Påskens helligdage, kan Statens Administration oplyse, at regnskabserklæringen for periode 3 vil foreligge i SKS den 20. april 2017 med henblik på institutionernes kvittering og videre arbejde.

09-03-2017 Løn og regnskab

Forum for Regnskabschefer

Som et helt nyt tiltag, har SAM etableret Forum for Regnskabschefer, hvor den fortsatte udvikling at Statens Administration vil blive drøftet.

28-02-2017 Statens Administration

Revisionserklæring

Erklæring fra Finansministeriets kontor for Revision og Tilsyn (KRT) vedrørende Statens Administrations opgavevaretagelse i 2016.

28-02-2017 Løn og regnskab

Ny organisering i Regnskab

Som led i den procesopdelte organisering af regnskabsområdet, fusioneres debitor- og finansområdet, hvorefter opgavevaretagelsen pr. 1. marts 2017 vil blive løst i to nye finansteams.

22-02-2017 Løn og regnskab

Information fra Løn – Regning på for meget udbetalt løn i eBoks

Med virkning fra 1. marts 2017 vil regninger til medarbejdere, som har fået for meget udbetalt løn, blive sendt til medarbejderens eBoks på samme måde, som alle lønsedler sendes til eBoks.