Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Statens Administration

Statens Administration er en styrelse i Finansministeriet. I Statens Administration arbejder vi med fornyelse og effektivisering af den offentlige sektor. Styrelsen er med til at sikre, at der arbejdes målrettet på optimering af de administrative driftsopgaver på tværs i staten. Opgaverne omfatter blandt andet lønudbetaling, økonomi og regnskab.

Standard Ekstra

I efteråret 2013 tilbød Statens Administration alle ØSC kunder Standard Ekstra-pakken pr. d. 1. januar 2014

Mission og vision

Statens Administration følger samme mission og vision som de øvrige styrelser i Finansministeriet

Tilkøbsydelser

States Administration tilbyder sine kunder en række ydelser, der ligger ud over standardopgavesplittet på løn og regnskab. Det drejer sig om f.eks. en række rapporter på lønområdet eller konsulentydelser indenfor regnskab.

Mål og resultatplan

Mål- og resultatplanen for 2015 er et vigtigt redskab for mål- og resultatstyring i Statens Administration, og er med til at synligggøre styrelsens aktivitetsområder.

Aktuelt om Statens Administration

20-04-2017 Statens Administration

Lukket dagen efter Kr. Himmelfart

Statens Administration er lukket for kundehenvendelser fredag den 26. maj 2017.

03-04-2017 Løn og regnskab

Nyt forum for Regnskabschefer

Torsdag d. 23. marts blev der afholdt første møde i Forum for Regnskabschefer, som skal være forum for udveksling af ideer og erfaringer på regnskabsområdet.

30-03-2017 Løn og regnskab

Regnskab udvider telefontiden

Efter ønske fra vores kunder udvider Regnskab telefontiden.

29-03-2017 Statens Administration

Midlertidig lukning for indberetning af barselsrefusion

På grund af omlægning af Barselsfonden vil der i en periode være lukket for indberetninger af barselsrefusion.

27-03-2017 Løn og regnskab

Nyt fra Team Refusion - marts 2017

Læs mere om udbetaling af refusion ved afholdelse af fædreorlov, frist for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær og løntilskud ved ansættelse af voksenlærlinge.